Privacy Policy

Het is mogelijk dat wij je vragen om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals onder meer uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We willen je zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Minsky verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Deze privacyverklaring gaat uit van Minsky met maatschappelijke zetels gevestigd te Koning Leopold I-straat 18, 3000 Leuven en ondernemingsnummer 0550.898.335.

Definities

Website” betekent de website www.minsky.be en jobs.minsky.be.

Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt waarmee een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

Bezoeker van de website

Wanneer je een bezoek brengt aan onze website, verwerkt Minsky mogelijks je persoonsgegevens.

1.   Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden mogelijks verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden::

 • de analyse van uw bezoek aan onze website waarbij we uw expliciete toestemming vragen;
 • de personalisatie van advertenties waarbij we uw expliciete toestemming vragen;
 • de communicatie bij het invullen van een contactformulier via onze website of een ander digitaal kanaal waarbij we uitgaan van uw impliciete toestemming;
 • de correspondentie wanneer u ons heeft gebeld of gemaild;
 • de behandeling van klachten en vragen
   

2.   Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Om communicatie met je te kunnen voeren is het nodig om je naam, e-mail adres en telefoonnummer te verwerken. We verwerken deze gegevens enkel indien deze door u aan ons bezorgd zijn via onze website, e-mail of andere digitale kanalen. 

3.   Wat is onze wettelijke basis om persoonsgegevens te verwerken? 

Minsky zal uw gegevens verwerken wanneer u expliciete of impliciete toestemming geeft. U kan uw voorkeuren aanpassen via het cookiebeleid.  U kan ook contact opnemen met ons via de gegevens in dit privacybeleid.

Hiervoor doen we beroep op uw expliciete toestemming: 

 • de analyse van uw bezoek aan onze website
 • de personalisatie van advertenties

Voor de onderstaande handelingen doen we beroep op uw impliciete toestemming:

 • de communicatie bij het invullen van een contactformulier
 • de correspondentie wanneer u ons heeft gebeld of gemaild

4.   Hoe verzamelt Minsky uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Bij het versturen van een verzoek tot informatie op de Website (via het contactformulier);
 2. indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de website;

5.   Doorgifte van de persoonsgegevens

Minsky zal uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen tenzij deze onze dienstverlening ondersteunen (als subverwerker van uw persoonsgegevens). In het geval van doorgifte gaan wij enkel de gegevens delen die ook zelf verwerkt worden door Minsky. De gegevens blijven beperkt tot wat nodig is voor het bereiken van de doelstelling. Minsky ziet erop toe dat uw gegevens veilig behandeld worden en zal daarvoor contractuele waarborgen aangaan met zijn partners.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant over ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

Ook via cookies kunnen gegevens in bepaalde gevallen gedeeld worden met derde partijen (bv. advertentieplatformen).

Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens worden gedeeld met derde partijen.

6.   Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Minsky zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de nodige doelstelling te bereiken. In elk geval worden uw persoonsgegevens niet langer bijgehouden dan een periode van 10 jaren. Wij vermijden de verzameling van persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden.

Wat betreft het bewaren van cookies kan u meer informatie terugvinden in ons cookiebeleid.

Laatst bijgewerkt: 12 Jan 2023